Armatury zabezpieczające

Armatury zabezpieczające

Karta katalogowa: 6.2

Armatury zabezpieczające są składnikami systemów rurociągów, które służą do zabezpieczenia tych systemów w razie wystąpienia stanów niestandardowych lub awaryjnych (pożar, rozerwanie rurociągu, strata szczelności, przekroczenie dopuszczalnych wartości itp.).

Armatury zabezpieczające są składnikami systemów rurociągów, które służą do zabezpieczenia tych systemów w razie wystąpienia stanów niestandardowych lub awaryjnych (pożar, rozerwanie rurociągu, strata szczelności, przekroczenie dopuszczalnych wartości itp.).