Typ UBF-N-KH

Typ UBF-N-KH

Karta katalogowa: 2.2-3.3

Wykonanie z przepustem umożliwiającym odprowadzanie czynnika (ew. inne czynności – odpowietrzanie, odgazowanie, inertyzację itp.) z przestrzeni zamykanego rurociągu przed balonem zamykającym lub w zamkniętej części rurociągu (w razie użycia kilku balonów). Część robocza - właściwości i opis p. karta 2.2-3 Część wprowadzająca - giętka rurka wprowadzająca z korkiem uszczelniającym, przepust przez część roboczą i rurkę wprowadzającą zakończony zaworem kulowym do napełniania z zamontowaną nasadką do węża Ø 10 mm, manometr zabudowany na stałe, zawór kulowy do napełniania z zamontowaną nasadką do węża Ø 10 mm, tabliczka identyfikacyjna.

Ten typ balonu został wyprodukowany z materiałów, które nie mogą wchodzić w kontakt z rozpuszczalnikami organicznymi, produktami z ropy, tłuszczami, kwasami, ługami i ich oparami. wykonanie można modyfikować zgodnie z wymogami klienta (p. karta 2.2-1)

DO RUROCIĄGU ZE STALI
Nazwa Do rurociągu DN/ID
[mm]
L [mm] L1
[mm]
P1
[bar]
P2
[bar]
D
[mm]
H Nr katalogowy
                 
UBF–N-KH DN80 80 1000 145 0,25 2,5 57 FHS 221-3300-080
UBF–N-KH DN100 100 1000 180 0,22 2,2 57 FHS 221-3300-100
UBF–N-KH DN125 125 1000 220 0,20 2,0 57 FHS 221-3300-125
UBF–N-KH DN150 150 1000 250 0,18 1,8 57 FHS 221-3300-150
UBF–N-KH DN200 200 1000 290 0,14 1,4 74 FHXX 221-3300-200
UBF–N-KH DN250 250 1000 360 0,12 1,2 74 FHXX 221-3300-250
UBF–N-KH DN300 300 1000 450 0,10 1,0 74 FHXX 221-3300-300
UBF–N-KH DN350 350 1000 490 0,06 0,6 90 FHXX 221-3300-350
UBF–N-KH DN400 400 1000 530 0,05 0,5 90 FHXX 221-3300-400
UBF–N-KH DN450 450 1000 570 0,04 0,4 90 FHXX 221-3300-450
UBF–N-KH DN500 500 1000 610 0,04 0,4 90 FHXX 221-3300-500
 

Oprócz powyższych wymiarów można wyprodukować balony o wymiarach zgodnie z indywidualnymi
wymogami klienta
L - długość rurki wprowadzającej (od strony tylnej balonu do zestawu armatur)
L1 - wymiar p. obrazek (orientacyjny)
P1 - maksymalne ciśnienie czynnika w zamykanym rurociągu
P2 - maksymalne ciśnienie napełnienia balonu
D - minimalna średnica otworu do wprowadzenia balonu
H - zalecany typ króćca do balonowania marki FASTRA do wprowadzenia balonu


DO RUROCIĄGU Z PE SDR11
Nazwa Do rurociągu dn/OD
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm];
P1
[bar]
P2
[bar]
D
[mm]
Nr katalogowy
                 
UBF-N-KH PE90/11 90 1000 145 100 0,25 2,5 57 221-3301-090
UBF-N-KH PE110/11 110 1000 180 100 0,20 2,0 57 221-3301-110
UBF-N-KH PE160/11 160 1000 250 100 0,18 1,8 57 221-3301-160
UBF-N-KH PE225/11 225 1000 290 100 0,14 1,4 74 221-3301-225
UBF–N-KH PE315/11 315 1000 360 100 0,10 1,0 74 221-3301-315
UBF-N-KH PE355/11 355 1000 450 100 0,06 0,6 74 221-3301-355
UBF-N-KH PE400/11 400 1000 490 100 0,05 0,5 90 221-3301-400
UBF-N-KH PE450/11 450 1000 530 100 0,04 0,4 90 221-3301-450


DO RUROCIĄGU Z PE SDR17
Nazwa Do rurociągu dn/OD
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm];
P1
[bar]
P2
[bar]
D
[mm]
Nr katalogowy
                 
UBF-N-KH PE90/17 90 1000 145 100 0,25 2,5 57 221-3307-090
UBF-N-KH PE110/17 110 1000 180 100 0,20 2,0 57 221-3307-110
UBF-N-KH PE160/17 160 1000 250 100 0,18 1,8 57 221-3307-160
UBF-N-KH PE225/17 225 1000 290 100 0,14 1,4 74 221-3307-225
UBF-N-KH PE315/17 315 1000 360 100 0,10 1,0 74 221-3307-315
UBF-N-KH PE355/17 355 1000 450 100 0,06 0,6 74 221-3307-355
UBF-N-KH PE400/17 400 1000 490 100 0,05 0,5 90 221-3307-400
UBF-N-KH PE450/17 450 1000 530 100 0,04 0,4 90 221-3307-450
 

Oprócz powyższych wymiarów można wyprodukować balony o wymiarach zgodnie z indywidualnymi
wymogami klienta
SDR - standardowe proporcje wymiarów - dn/en (nominalna średnica zewnętrzna w mm /nominalna grubość ściany w mm)
L - długość rurki wprowadzającej (od strony tylnej balonu do zestawu armatur)
L1 - wymiar p. obrazek (orientacyjny)
P1 - maksymalne ciśnienie czynnika w zamykanym rurociągu
P2 - maksymalne ciśnienie napełnienia balonu
D - minimalna średnica otworu do wprowadzenia balonu