Typ UBF-N-2

Typ UBF-N-2

Karta katalogowa: 2.2-3.4

Wykonanie z dwoma niezależnie napełnianymi balonami z przepustem umożliwiającym kontrolę ciśnienia lub odprowadzanie czynnika (ew. inne czynności – odpowietrzanie, odgazowanie, inertyzację itp.) z przestrzeni pomiędzy oboma balonami. Część robocza - właściwości i opis p. karta 2.2-3

Część wprowadzająca – giętka rurka wprowadzająca z korkiem uszczelniającym, przepust przez część roboczą i rurkę wprowadzającą zakończony samozamykającą szybkozłączką, dwa manometry zabudowane na stałe, dwa zawory kulowe do napełniania z zamontowanymi nasadkami do węża Ø 10 mm, tabliczka identyfikacyjna.

Ten typ balonu został wyprodukowany z materiałów, które nie mogą wchodzić w kontakt z rozpuszczalnikami organicznymi, produktami z ropy, tłuszczami, kwasami, ługami i ich oparami. Wykonanie można modyfikować zgodnie z wymogami klienta (p. karta 2.2-1)

DO RUROCIĄGU ZE STALI
Nazwa Do rurociągu
DN/ID [mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
P1
[bar]
P2
[bar]
D
[mm]
H Nr katalogowy
                   
UBF–N-2 DN80 80 1000 390 100 0,25 2,5 57 FHS 221-3400-080
UBF–N-2 DN100 100 1000 460 100 0,22 2,2 57 FHS 221-3400-100
UBF–N-2 DN125 125 1000 540 100 0,20 2,0 57 FHS 221-3400-125
UBF–N-2 DN150 150 1000 600 100 0,18 1,8 74 FHXX 221-3400-150
UBF–N-2 DN200 200 1000 680 100 0,14 1,4 74 FHXX 221-3400-200
UBF–N-2 DN250 250 1000 820 100 0,12 1,2 74 FHXX 221-3400-250
UBF–N-2 DN300 300 1000 1000 100 0,10 1,0 90 FHXX 221-3400-300
UBF–N-2 DN350 350 1000 1080 100 0,06 0,6 90 FHXX 221-3400-350
UBF–N-2 DN400 400 1000 1160 100 0,05 0,5 90 FHXX 221-3400-400
UBF–N-2 DN450 450 1000 1240 100 0,04 0,4 140 příruba DN150 221-3400-450
UBF–N-2 DN500 500 1000 1320 100 0,04 0,4 140 příruba DN150 221-3400-500
 

Oprócz powyższych wymiarów można wyprodukować balony o wymiarach zgodnie z indywidualnymi
wymogami klienta
L - długość rurki wprowadzającej (od strony tylnej balonu do zestawu armatur)
L1, L2 - wymiar p. obrazek (orientacyjny)
P1 - maksymalne ciśnienie czynnika w zamykanym rurociągu
P2 - maksymalne ciśnienie napełnienia balonu
D - minimalna średnica otworu do wprowadzenia balonu
H - zalecany typ króćca do balonowania marki FASTRA do wprowadzenia balonuDO RUROCIĄGU Z PE SDR11
Nazwa Do rurociągu dn/OD
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm];
P1
[bar]
P2
[bar]
D
[mm]
Nr katalogowy
                 
UBF-N-2 PE90/11 90 1000 390 100 0,25 2,5 57 221-3401-090
UBF-N-2 PE110/11 110 1000 460 100 0,20 2,0 57 221-3401-110
UBF-N-2 PE160/11 160 1000 600 100 0,18 1,8 74 221-3401-160
UBF–N-2 PE225/11 225 1000 680 100 0,14 1,4 74 221-3401-225
UBF–N-2 PE315/11 315 1000 820 100 0,10 1,0 74 221-3401-315
UBF–N-2 PE355/11 355 1000 1000 100 0,06 0,6 90 221-3401-355
UBF–N-2 PE400/11 400 1000 1080 100 0,05 0,5 90 221-3401-400
UBF–N-2 PE450/11 450 1000 1160 100 0,04 0,4 90 221-3401-450


DO RUROCIĄGU Z PE SDR17
Nazwa Do rurociągu dn/OD
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm];
P1
[bar]
P2
[bar]
D
[mm]
Nr katalogowy
                 
UBF-N-2 PE90/17 90 1000 390 100 0,25 2,5 57 221-3407-090
UBF-N-2 PE110/17 110 1000 460 100 0,20 2,0 57 221-3407-110
UBF-N-2 PE160/17 160 1000 600 100 0,18 1,8 74 221-3407-160
UBF–N-2 PE225/17 225 1000 680 100 0,14 1,4 74 221-3407-225
UBF–N-2 PE315/17 315 1000 820 100 0,10 1,0 74 221-3407-315
UBF–N-2 PE355/17 355 1000 1000 100 0,06 0,6 90 221-3407-355
UBF–N-2 PE400/17 400 1000 1080 100 0,05 0,5 90 221-3407-400
UBF–N-2 PE450/17 450 1000 1160 100 0,04 0,4 90 221-3407-450
 

Oprócz powyższych wymiarów można wyprodukować balony o wymiarach zgodnie z indywidualnymi
wymogami klienta
SDR - standardowe proporcje wymiarów - dn/en (nominalna średnica zewnętrzna w mm /nominalna grubość ściany w mm)
L - długość rurki wprowadzającej (od strony tylnej balonu do zestawu armatur)
L1, L2 - wymiar p. obrazek (orientacyjny)
P1 - maksymalne ciśnienie czynnika w zamykanym rurociągu
P2 - maksymalne ciśnienie czynnika w zamykanym rurociągu
D - minimalna średnica otworu do wprowadzenia balonu