Typ UBF-N-K

Typ UBF-N-K

Karta katalogowa: 2.2-3.2

Wykonanie z przepustem umożliwiającym kontrolę ciśnienia czynnika w części zamykanego rurociągu przed balonem zamykającym lub w zamkniętej części rurociągu (w razie użycia kilku balonów). Część robocza - właściwości i opis p. karta 2.2-3 Część wprowadzająca – sztywna rurka wprowadzająca z korkiem uszczelniającym, przepust przez część roboczą i rurkę wprowadzającą zakończony samozamykającą szybkozłączką, manometr zabudowany na stałe, zawór kulowy do napełniania z zamontowaną nasadką do węża Ø 10 mm, tabliczka identyfikacyjna.

Ten typ balonu został wyprodukowany z materiałów, które nie mogą wchodzić w kontakt z rozpuszczalnikami organicznymi, produktami z ropy, tłuszczami, kwasami, ługami i ich oparami. Wykonanie można modyfikować zgodnie z wymogami klienta (p. karta 2.2-1

DO RUROCIĄGU ZE STALI
Nazwa Do rurociągu DN/ID
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
P1
[bar]
P2
[bar]
D
[mm]
H Nr katalogowy
                 
UBF–N-K DN50 50 390 150 0,25 2,5 40 FHM 221-3200-050
UBF–N-K DN65 65 390 150 0,25 2,5 57 FHS 221-3200-065
UBF–N-K DN80 80 360 210 0,25 2,5 57 FHS 221-3200-080
UBF–N-K DN100 100 360 220 0,22 2,2 57 FHS 221-3200-100
UBF–N-K DN125 125 360 290 0,20 2,0 57 FHS 221-3200-125
UBF–N-K DN150 150 370 290 0,18 1,8 57 FHS 221-3200-150
UBF–N-K DN200 200 400 340 0,14 1,4 57 FHX 221-3200-200
UBF–N-K DN250 250 440 400 0,12 1,2 57 FHX 221-3200-250
UBF–N-K DN300 300 440 500 0,10 1,0 57 FHX 221-3200-300
UBF–N-K DN350 350 630 550 0,06 0,6 74 FHXX 221-3200-350
UBF–N-K DN400 400 660 620 0,05 0,5 74 FHXX 221-3200-400
UBF–N-K DN450 450 660 750 0,04 0,4 90 FHXX 221-3200-450
UBF–N-K DN500 500 660 750 0,04 0,4 90 FHXX 221-3200-500


Oprócz powyższych wymiarów można wyprodukować balony o wymiarach zgodnie z indywidualnymi wymogami klienta
A, B - wymiary p. obrazek (orientacyjny)
P1 - maksymalne ciśnienie czynnika w zamykanym rurociągu
P2 - maksymalne ciśnienie napełnienia balonu
D - minimalna średnica otworu do wprowadzenia balonu
H - zalecany typ króćca do balonowania marki FASTRA do wprowadzenia balonu


DO RUROCIĄGU Z PE SDR11
Nazwa Do rurociągu dn/OD
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
P1
[bar]
P2
[bar]
D
[mm]
Nr katalogowy
               
UBF-N-K PE63/11 63 390 150 0,25 2,5 56 221-3201-063
UBF-N-K PE90/11 90 360 210 0,25 2,5 56 221-3201-090
UBF-N-K PE110/11 110 360 220 0,20 2,0 56 221-3201-110
UBF-N-K PE160/11 160 370 290 0,18 1,8 56 221-3201-160
UBF-N-K PE225/11 225 400 340 0,14 1,4 56 221-3201-225
UBF-N-K PE315/11 315 440 400 0,10 1,0 56 221-3201-315
UBF-N-K PE355/11 355 440 500 0,06 0,6 74 221-3201-355
UBF-N-K PE400/11 400 650 550 0,05 0,5 74 221-3201-400
UBF-N-K PE450/11 450 660 620 0,04 0,4 90 221-3201-450


DO RUROCIĄGU Z PE SDR17
Nazwa Do rurociągu dn/OD
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
P1
[bar]
P2
[bar]
D
[mm]
Nr katalogowy
               
UBF-N-K PE63/17 63 390 150 0,25 2,5 56 221-3207-063
UBF-N-K PE90/17 90 360 210 0,25 2,5 56 221-3207-090
UBF-N-K PE110/17 110 360 220 0,20 2,0 56 221-3207-110
UBF-N-K PE160/17 160 370 290 0,18 1,8 56 221-3207-160
UBF-N-K PE225/17 225 400 340 0,14 1,4 56 221-3207-225
UBF-N-K PE315/17 315 440 400 0,10 1,0 56 221-3207-315
UBF-N-K PE355/17 355 440 500 0,06 0,6 74 221-3207-355
UBF-N-K PE400/17 400 650 550 0,05 0,5 74 221-3207-400
UBF-N-K PE450/17 450 660 620 0,04 0,4 90 221-3207-450
 

Oprócz powyższych wymiarów można wyprodukować balony o wymiarach zgodnie z indywidualnymi
wymogami klienta
SDR - standardowe proporcje wymiarów - dn/en (nominalna średnica zewnętrzna w mm /nominalna grubość ściany w mm)
A, B - wymiary p. obrazek (orientacyjny)
P1 - maksymalne ciśnienie czynnika w zamykanym rurociągu
P2 - maksymalne ciśnienie napełnienia balonu
D - minimalna średnica otworu do wprowadzenia balonu