Nowe urządzenie  STOPL-S-F1 DN 500

Nowe urządzenie STOPL-S-F1 DN 500

Karta katalogowa: Nowość

Zařízení STOPL-S-F1 DN 500 slouží k přechodnému přerušení průtoku média v potrubí s nebo bez vnitřního přetlaku bez úniku média (dále též jen uzavírání potrubí). Zařízení pracuje na principu vložení stoplovací hlavy opatřené těsněním navrtaným otvorem do potrubí, jejího posunutí mimo navrtaný otvor a následného stlačení těsnění až dojde k uzavření celého průřezu potrubí, čímž dojde k přerušení průtoku média. Zařízení je připojeno kolmo k ose potrubí pomocí speciální tvarovky namontované na potrubí. Zavádění stoplovací hlavy umístěné na stoplovací tyči se provádí hydraulickými teleskopickými válci spojenými příčníkem, na který je stoplovací tyč uchycena. Naklápění tyče tak, aby  byla stoplovací hlava umístěna mimo navrtaný otvor se provádí taktéž hydraulicky. Zařízení principálně využívá charakteristických prvků pro typovou řadu STOPL-S-F1 s následujícími výhodami:

  • Rychlá a jednoduchá montáž
  • Systém výměnných vík
  • Bajonetový uzávěr zaváděcí komory
  • Podstatné zkrácení přípravného času pro jednotlivé technologické operace
  • Vysoká variabilita
  • Vysoká úroveň bezpečnosti
  • Jednoduché řešení obtoku

Materiál a rozměr uzavíraného potrubí: Potrubí z oceli DN 500 
Média : Zemní plyn, neagresivní plyny, ostatní média po konzultaci s výrobcem
Maximální přetlak média při uzavírání potrubí: 8 bar (0,8 MPa)
Teplota okolí a média: -10/+50°C
Certifikace: 
Odborné a závazné stanovisko Technické inspekce České republiky (TIČR) o splnění požadavků bezpečnosti vyhrazených technických zařízení ES prohlášení o shodě se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU