Termiczne armatury przeciwpożarowe

Termiczne armatury przeciwpożarowe

Karta katalogowa: 6.2-1

Termiczne armatury przeciwpożarowe służą do ochrony pomieszczeń. Ich zadaniem jest automatyczne zamknięcie rurociągu w razie postania pożaru i niedopuszczenie do powstania mieszanki wybuchowej w następstwie wypływu gazu z uszkodzonego przez żar rurociągu lubodbiornika gazu.

Armatura przeciwpożarowa składa się zazwyczaj ze korpusu stalowego wyposażonego w króćce przyłączeniowe i wewnętrzny zawór, umieszczony na sprężynie dociskowej w tulei termicznej, zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym. Do automatycznego zamknięcia armatury dochodzi w razie wzrostu temperatury otoczenia lub czynnika powyżej granicy dopuszczalnej, kiedy dojdzie do roztopienia bezpiecznika - lutu - a zluzowana sprężyna dociśnie zawór do jego gniazda w korpusie armatury i szczelnie odetnie przepływ czynnika.

Opis poszczególnych typów i wykonań został podany w dalszej części niniejszego katalogu.

Czynnik roboczy:
Wszystkie typy gazów wg EN 437 i DVGW-AB G 260/1
Zakres temperatur roboczych czynnika/otoczenia:
-10ºC do +80ºC/-20ºC do +80ºC
Temperatura zamykająca:
100ºC ±5ºC
Czas zamknięcia:
ok. 45 sec
Wytrzymałość termiczna:
925ºC
Okres szczelności po zamknięciu:
min. 60 min
Oznaczenie kierunku przepływu gazu:
strzałką na korpusie armatury