Urządzenie KNS-F1

Urządzenie KNS-F1

Karta katalogowa: 1.1

Zestaw jest przeznaczony do nawiercania otworów w rurociągach stalowych i PE z czynnikiem pod ciśnieniem poprzez kształtki do balonowania z gwintem zewnętrznym 2½“ i zawór kulowy. Zestaw został skompletowany jako dodatek do zestawów do balonowania i dlatego w skład tego zestawu nie wchodzi zawór kulowy. Zestaw jest dostarczany z wyposażeniem podstawowym zgodnie z poniższym opisem zawartości zestawu.

Urządzenia KNS - F1 TO urządzenia śluzowe służące do nawiercania otworów w rurociągach z czynnikiem pod ciśnieniem szczególnie do:

- tymczasowego zamknięcia rurociągu zestawem do balonowania poprzez kształtkę do nawiercania i armaturę odcinającą

- tymczasowego zamknięcia rurociągu ręcznie wkładanymi balonami

- nawiercania odgałęzień za pomocą złączki T

Poprzez śluzę wyposażoną w elementy uszczelniające przechodzi stalowy drążek, dostosowany w części roboczej do zamocowania frezu i wiertła centrującego a w części sterującej zaopatrzony w kwadratową końcówkę umożliwiającą wiercenie ręczne lub maszynowe. Ramię dociskowe zabezpiecza posuw wzdłużny i prowadzenie drążka oraz jego bezpieczne wysunięcie po dokonanym nawierceniu otworu. Urządzenia KNS - F1 dostarczane są standardowo w niżej opisanych zestawach lub w zestawach skompletowanych indywidualnie, zgodnie z życzeniem klienta.

Średnica nawiercanego rurociągu: nieograniczona

Średnica nawiercanych otworów: 8 - 57 mm do rurociągów ze stali 8 - 56 mm do potrubí z PE

Rodzaj zastosowanego frezu: zależy od właściwości materiału nawiercanego rurociągu (metale, plastyki, azbestocement itp.)

Czynniki: gaz ziemny, woda, gazy i ciecze nieagresywne, pozostałe czynniki po konsultacji z producentem

Maksymalne ciśnienie w nawiercanym rurociągu:

do 10 bar *

Temperatura robocza: -50/+70°C **

* maksymalne dopuszczalne ciśnienie w rurociągu wg typu i wyposażenia zestawu

** dolna granica zakresu temperatur przy zastosowaniu napędu pneumat ycznego do wiercenia może być ograniczona w zależności od podjętych działań przeciwko zamarzaniu kondensatu w układzie pneumatycznym, granica górna może być podwyższona po konsultacji z producentem