Urządzenia COMPACT-F1 do 16 bar

Urządzenia COMPACT-F1 do 16 bar

Karta katalogowa: 1.2

Urządzenia COMPACT - F1 do 16 bar służą do wykonywania robót specjalnych na instalacjach rurowych z ciśnieniem wewnętrznym metodami bezwypływowymi.

Urządzenia COMPACT - F1 do 16 bar służą do wykonywania robót specjalnych na instalacjach rurowych z ciśnieniem wewnętrznym metodami bezwypływowymi.

W zależności od wykonania przeznaczone są do:

a) Nawiercania - nawiercania rurociągów poprzez
kształtkę i armaturę odcinającą lub przez wykonane todgałęzienie

b) Stopowania - tymczasowe przerwanie przepływu czynnika w rurociągu stalowym z ciśnieniem wewnętrznym przez specjalną kształtkę i armaturę odcinającą

Przez przyrząd do nawiercania, wyposażony w elementy uszczelniające i mechanizm posuwu wzdłużnego i aretacji drążka przechodzi stalowy drążek do wiercenia dostosowany w części roboczej do zamocowania frezu i wiertła centrującego lub cylindra rozporowego (w zal. od wariantu zastosowania). W części sterującej drążek do wiercenia zaopatrzony jest w kwadratową końcówkę umożliwiającą wiercenie ręczne lub maszynowe.

Przyrząd do nawiercania jest w dolnej części wyposażony w gwint łączący.

Nawiercanie rurociągów i ewentualne późniejsze zamknięcie nawierconego otworu prowadzi się za pomocą armatury odcinającej (np. zawór kulowy) i specjalnej kształtki nawiercającej (p. część 4 i 5 niniejszego katalogu).

Urządzenia COMPACT - F1 do 16 bar zostały skonstruowane i wyprodukowane jako urządzenia modularne o dużej uniwersalności. Standardowo są dostarczane w niżej opisanych zestawach lub w zestawach skompletowanych indywidualnie, zgodnie z życzeniem klienta.

a) Średnica nawiercanego rurociągu: nieograniczona
Średnica nawiercanych otworów: 8 - 100 mm (w zal. od wyposażenia zestawu) *
Rodzaj zastosowanego frezu: zależy od właściwości materiału nawiercanego rurociągu (metale, plastyki, azbestocement itp.)

b) Średnica zamykanego rurociągu: DN/ID 20 do 50 mm (3/4“ do 2“)
Materiał nawiercanego rurociągu: stal spawalna, pozostałe materiały po konsultacji z producentem
Czynniki: gaz ziemny, woda, gazy i ciecze nieagresywne, pozostałe czynniki po konsultacji z producentem
Maksymalne ciśnienie w nawiercanym i zamykanym rurociągu: do 16 bar **
Temperatura robocza: -50/+70°C ***

* w razie zastosowania wyposażenia dodatkowego wg
konkretnych warunków nawiercania (kołnierze redukcyjne,
frezy itd.) po konsultacji z producentem można wiercić
otwory aż do średnicy 125 mm

** m aksymalne dopuszczalne ciśnienie w rurociągu przy
nawiercaniu i stopowaniu wg typu i wyposażenia zestawu

*** dolna granica zakresu temperatur przy zastosowaniu
napędu pneumatycznego do wiercenia może być
ograniczona w zależności od podjętych działań przeciwko
zamarzaniu kondensatu w układzie pneumatycznym,
granica górna może być podwyższona po konsultacji z
producentem

compact-f1

Nr pozycji Nazwa części Numer katalogowy
     
1. Drążki do wiercenia karta 1.4-2.1
2. Elementy z manometrem karta 1.4-2.3
3. Frezy FKS (do stali) karta 1.4-2.2
4. Frezy FKPE (do PE) karta 1.4-2.2
5. Wiertła centrujące Ø 8 karta 1.4-2.3
6. Rozporowe trzpienie stopujące karta 1.4-2.4
7. Śluzy, redukcje, kołnierze karta 1.4-2.3
8. Drążki z korkiem karta 1.4-2.4
9. Napędy silnikowe karta 1.4-2.5