Urządzenia S 1212

Urządzenia S 1212

Karta katalogowa: 3.1

Pneumatyczna piła prosta S 1212 to urządzenie służące do wykonywania prostych cięć poprzecznych rurociągów i kształtowników kołowych*. Napęd pneumatyczny zawieszony na zespole mocującym przymocowanym do ciętego rurociągu. Zespół mocujący zabezpiecza dokładne prowadzenie układu napędowego a tym samym prawidłową geometrię i stabilność cięcia, umożliwia też prowadzenie cięcia skośnego (odchylenie od kierunku poprzecznego).

Zespół mocujący może być wyposażony w docisk pneumatyczny, układ napędowy jest wtedy wyposażony w uchwyt docisku. Powietrze sprężone do napędu piły musi być odpowiednio uzdatnione poprzez odseparowanie wody i nasycenie olejem np. w stacji uzdatniania powietrza (por. karta 3.3-1 niniejszego katalogu).

Urządzenie jest standardowo dostarczane z układem napędowym w wykonaniu niewybuchowym spełniającym wymogi NV 23/2003 Dz. U. do robót w strefie 2 wg NV 406/2004 Dz. U. * cięcie innych kształtowników po konsultacji z producentem.

Średnica ciętego rurociągu:
maks. 530 mm (wg typu zestawu)
Średnica ciętego kształtownika kołowego:
maks. 250 mm
Odchylenie od kierunku poprzecznego: 15°
Cięty materiał: stal, żeliwo, plastyki (w zal. od zastosowanego brzeszczotu)
Temperatura robocza: -10/+45°C **

** dolna granica zakresu temperatur przy zastosowaniu napędu pneumatycznego do wiercenia może być graniczona w zależności od podjętych kroków przeciwko zamarzaniukondensatu w systemie pneumatycznym, granica górna może być po konsultacji z producentem podwyższona.


Ciśnienie robocze powietrza:
6 bar
Zużycie powietrza pod obciążeniem:
1,5 m3/min
Przekrój węża przyłączeniowego :
min. 13 mm
Ilość skoków brzeszczotu piły:
330 min-1
Długość skoku brzeszczotu piły:
60 mm
Długość brzeszczotu piły:
300 - 770 mm