Pozostałe urządzenia i przyrządy

Pozostałe urządzenia i przyrządy

Karta katalogowa: 3.3

Usuwanie drobnych nierówności i ostrych krawędzi w rurociągach. Usuwanie przegród w zaworach stożkowych. Akcesoria pneumatyczne

Zestawy, przyrządy i akcesoria opisane w niniejszej części katalogu służą do optymalizacji niektórych robót prowadzonych podczas serwisowania systemów rurociągowych i dopełniania niektórych urządzeń podanych w niniejszym katalogu.