Wyposażenie dodatkowe S 1212

Wyposażenie dodatkowe S 1212

Karta katalogowa: 3.1-2
Nr pozycji Nazwa Nr katalogowy
     
1. Brzeszczot 25x200 312-2001-200
1. Brzeszczot 25x300 (DN100) 312-2001-300
1. Brzeszczot 25x400 (DN200) 312-2001-400
1. Brzeszczot 25x500 (DN 300) 312-2001-500
2. Brzeszczot 50x600 (DN300-400) 312-2001-600
2. Brzeszczot 50x770 (DN500) 312-2001-770
2. Brzeszczot 50x970 (DN600) 312-2001-970
3. Emulsja do cięcia - koncentrat 1L 312-2002-001
4. Pałka z brązu (nieiskrząca) 312-2003-001
5. Klin z brązu (nieiskrzący) 312-2003-002
6. Skrzynka transportowa S1212 312-2004-001
7. Akcesoria pneumatyczne
- uzdatn. powietrza, węże, olej smarowniczy
por. karta 3.3-2