Króćce do balonowania FH

Króćce do balonowania FH

Karta katalogowa: 5.1-1

Gwintowane króćce do balonowania typu FH to kształtki stalowe przeznaczone do wprowadzania do rurociągów balonów zamykających, przyłączania zestawów do balonowania i nawiercania, wykonywania opływów (by-pass) itp. podczas wykonywania czynności serwisowych i naprawczych na rurociągach stalowych.

Korpus króćca jest wyposażony w górnej części w gwint zewnętrzny do przyłączenia zestawu do balonowania/nawiercania oraz gwint wewnętrzny do korka. W dolnej części korpus dostosowany jest do łatwiejszego przygotowania powierzchni przed przyspawaniem do rurociągu. Korek zamykający jest wyposażony w „O-ring“, który po dokręceniu korka gwarantuje uszczelnienie króćca. Króćce FH są dostarczane z korkami zamykającymi z kwadratem zewn. lub wewn.

Sekundarne uszczelnienie dodatkowe króćców do balonowania można wykonać montując pokrywę FV (por. część 5.1-4 niniejszego katalogu) lub wykonując obwodową spoinę uszczelniającą , do której są dostosowane korek i górna część korpusu króćca.

Średn. zewn. rurociągu do przyspawania:
60,3 mm i więcej (wg typu króćca)
Maksymalna średnica nawierconego otworu:
do 90 mm
Czynniki:
gaz ziemny, gazy nieagresywne, pozostałe czynniki na żądanie
Maksymalne obciążenie ciśnieniowe:
16 do 100 bar (wg wykonania)
Materiał kształtki:
Część stalowa: stal o parametrach wg ČSN EN 10208-1 i ČSN EN 10208-2
Elementy uszczelniające: EPDM guma o parametrach wg ČSN EN 549