Trójniki T do nawiercania typ FT

Trójniki T do nawiercania typ FT

Karta katalogowa: 5.1-2

Trójniki do nawiercania typ FT to kształtki stalowe przeznaczone do wykonywania odgałęzień (przyłącz) za pomocą nawiercenia rurociągów stalowych z ciśnieniem wewnętrznym bez wypływu czynnika. Po przyspawaniu trójnika do rurociągu i jej połączeniu z odgałęzieniem, rurociąg zostanie nawiercony a trójnik zostanie zamknięty korkiem bez wypływu czynnika.

Korpus trójnika jest w górnej części wyposażony w gwint zewnętrzny do przyłączenia zestawu do nawiercania oraz gwint wewnętrzny do korka. W dolnej części korpus dostosowany jest do łatwiejszego przygotowania powierzchni przed przyspawaniem do rurociągu.

Trójniki są standardowo dostarczane ze skosem do spoiny typu „V“ na końcu odgałęzienia lub z złączką stal/PE do podłączenia rurociągu odgałęzienia. W skład dostawy standardowej wchodzi też korek z kwadratem wewnętrznym lub zewnętrznym i „O-ringiem“. Korek i część górna korpusu trójnika są przygotowane do ewentualnego wykonania obwodowej spoiny uszczelniającej, uszczelnienie sekundarne można też wykonać montując pokrywę FV (por. część 5.1-4 niniejszego katalogu)

Średnica rurociągu odgałęzienia:
- rurociągi stalowe DN/ID 25 do 100 mm (1“do 4“)
- rurociągi z PE DN/OD 32 dož 110 mm
Maksymalna średnica nawierconego otworu:
38 do 89 mm
Średn. zewn. rurociągu do przyspawania:
48,3 mm i więcej
Czynniki:
gaz ziemny, gazy nieagresywne, pozostałe czynniki na żądanie
Maksymalne ciśnienie czynnika:
- rurociąg odgałęzienia stal - do 16 bar
- rurociąg odgałęzienia z PE - do 4 bar
Materiał złączki:
Część stalowa: stal o parametrach wg
ČSN EN 10208-1 i ČSN EN 10208-2
Elementy uszczelniające: EPDM guma o parametrach wg ČSN EN 549