Urządzenia COMPACT-F1 do 40 bar

Urządzenia COMPACT-F1 do 40 bar

Karta katalogowa: 1.3

Urządzenie COMPACT - F1 do 40 bar służy do nawiercania rurociągów z czynnikiem pod ciśnieniem. Nawiercanie rurociągów prowadzi się poprzez armaturę odcinającą.

Urządzenie COMPACT - F1 do 40 bar służy do nawiercania rurociągów z czynnikiem pod ciśnieniem. Nawiercanie rurociągów prowadzi się poprzez armaturę odcinającą. Poprzez przyrząd do nawiercania wyposażony w elementy uszczelniające i mechanizm posuwu i aretacji drążka przechodzi stalowy drążek do wiercenia, dostosowany w części roboczej do zamocowania frezu i wiertła centrującego a w części sterującej zaopatrzony w kwadratową końcówkę umożliwiającą wiercenie ręczne lub maszynowe. Przyrząd do nawiercania jest w dolnej części zakończony specjalnym kołnierzem z otworami do zamocowania ramy stabilizacyjnej i do montażu przyrządu na śluzie kołnierzowej lub redukcyjnej. Rama stabilizacyjna zabezpiecza prowadzenie drążka i jego bezpieczne wysunięcie po nawierceniu otworu. Pręty prowadzące ramy stabilizacyjnej można w razie potrzeby przedłużyć (p. karta 1.3-2). Urządzenia zostały skonstruowane w ten sposób, aby wszelkie prace łącznie z zamknięciem nawierconego otworu można było wykonać bez wypływu czynnika. Urządzenia COMPACT - F1 do 40 bar zostały skonstruowane i wyprodukowane jako modularne o dużej uniwersalności. Dostarczane są w niżej opisanych zestawach lub w zestawach skompletowanych indywidualnie, zgodnie z życzeniem klienta.

Średnica nawiercanego rurociągu: nieograniczona
Średnica nawiercanych otworów:
18 - 200 mm (wyg wyposażenia zastawu)*
Materiał rurociągu:
zależy od właściwości frezu i materiału nawiercanego rurociągu (metale, plastyki, azbestocement itp.)
Czynniki:
gaz ziemny, woda, gazy i ciecze nieagresywne, pozostałe czynniki po konsultacji z producentem
Maksymalne ciśnienie w nawiercanym rurociągu:
do 40 bar
Temperatura robocza: -50/+70°C **

* w razie zastosowania wyposażenia dodatkowego wg konkretnych warunków nawiercania (kołnierze redukcyjne, frezy itd.) po konsultacji z producentem można wiercić otwory aż do średnicy 480 mm

** dolna granica zakresu temperatur przy zastosowaniu napędu pneumatycznego do wiercenia może być ograniczona w zależności od podjętych działań przeciwko zamarzaniu kondensatu w układzie pneumatycznym, granica górna może być podwyższona po konsultacji z producentem

Nr pozycji Nazwa części Numer katalogowy
     
1. Drążki do wiercenia karta 1.4-2.1
2. Frezy FKV (do stali) karta1.4-2.2
3. Wiertła centrujące Ø 18 karta 1.4-2.3
4. Śluzy, redukcje, kołnierze karta 1.4-2.3
5. Przedłużenie drążka prowadzącego L500 132-2000-012
6. Śruba łącząca drążka prowadzącego 132-2000-011
7. Napędy silnikowe karta 1.4-2.5


Uwaga:
Przedłużenie drążka prowadzącego (nr pozycji 5) służy do przedłużenia standardowych drążków prowadzących zestawu COMPACT-F1/VT (karta 1.2-1.1, nr pozycji 4) przy użyciu drążków do wiercenia o długości 1400 mm i więcej.