Frezy wiertarski

Frezy wiertarski

Karta katalogowa: 1.4-2.2

Wiertła standardowa żywotności.

vrtací korunky

Średnica [mm] Nazwa Numer katalogowy
     
17 Frez wiertarski FKS 17 142-2200-017
21 Frez wiertarski FKS 21 142-2200-021
24 Frez wiertarski FKS 24 142-2200-024
25 Frez wiertarski FKS 25 142-2200-025
27 Frez wiertarski FKS 27 142-2200-027
29 Frez wiertarski FKS 29 142-2200-029
30 Frez wiertarski FKS 30 142-2200-030
32 Frez wiertarski FKS 32 142-2200-032
35 Frez wiertarski FKS 35 142-2200-035
38 Frez wiertarski FKS 38 142-2200-038
40 Frez wiertarski FKS 40 142-2200-040
41 Frez wiertarski FKS 41 142-2200-041
44 Frez wiertarski FKS 44 142-2200-044
46 Frez wiertarski FKS 46 142-2200-046
48 Frez wiertarski FKS 48 142-2200-048
51 Frez wiertarski FKS 51 142-2200-051
52 Frez wiertarski FKS 52 142-2200-052
54 Frez wiertarski FKS 54 142-2200-054
57 Frez wiertarski FKS 57 142-2200-057
65 Frez wiertarski FKS 65 142-2200-065
70 Frez wiertarski FKS 70 142-2200-070
73 Frez wiertarski FKS 73 142-2200-073
76 Frez wiertarski FKS 76 142-2200-076
79 Frez wiertarski FKS 79 142-2200-079
86 Frez wiertarski FKS 86 142-2200-086
89 Frez wiertarski FKS 89 142-2200-089
92 Frez wiertarski FKS 92 142-2200-092
95 Frez wiertarski FKS 95 142-2200-095
98 Frez wiertarski FKS 98 142-2200-098


Wiertła typu FKS i FKS-B umożliwiają w standardowym wykonaniu maksymalną głębokość wiercenia 35
mm. Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie wierteł o różnych średnicach lub dla różnych głębokości
wiercenia.

vrtací korunky

Wiertła standardowa żywotności.

Średnica [mm] Nazwa części Numer katalogowy
     
22 Frez wiertarski FKPE 22 142-2207-022
29 Frez wiertarski FKPE 29 142-2207-029
38 Frez wiertarski FKPE 38 142-2207-038
40 Frez wiertarski FKPE 40 142-2207-040
48 Frez wiertarski FKPE 48 142-2207-048
55,5 Frez wiertarski FKPE 55,5 142-2207-055
56 Frez wiertarski FKPE 56 142-2207-056
60 Frez wiertarski FKPE 60 142-2207-060
65 Frez wiertarski FKPE 65 142-2207-065
76 Frez wiertarski FKPE 76 142-2207-076
79 Frez wiertarski FKPE 79 142-2207-079
80 Frez wiertarski FKPE 80 142-2207-080
86 Frez wiertarski FKPE 86 142-2207-086


Wiertła typu FKS i FKS-B umożliwiają w standardowym wykonaniu maksymalną głębokość wiercenia 35
mm. Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie wierteł o różnych średnicach lub dla różnych głębokości
wiercenia.

vrtací korunky

Standardowa – głębokość wiercenia do 35 mm
Średnica: [mm] Nazwa Numer katalogowy
     
57 Frez wiertarski FKV 57 142-2303-057
65 Frez wiertarski FKV 65 142-2303-065
76 Frez wiertarski FKV 76 142-2303-076
79 Frez wiertarski FKV 79 142-2303-079
86 Frez wiertarski FKV 86 142-2303-086
89 Frez wiertarski FKV 89 142-2303-089
95 Frez wiertarski FKV 95 142-2303-095
98 Frez wiertarski FKV 98 142-2303-098
114 Frez wiertarski FKV 114 142-2303-114
127 Frez wiertarski FKV 127 142-2303-127
133 Frez wiertarski FKV 133 142-2303-133
140 Frez wiertarski FKV 140 142-2303-140
152 Frez wiertarski FKV 152 142-2303-152
168 Frez wiertarski FKV 168 142-2303-168
177 Frez wiertarski FKV 177 142-2303-177


Głęboka – głębokość wiercenia do 75 mm
Średnica: [mm] Nazwa Numer katalogowy
     
57 Frez wiertarski FKV 57-H 142-2305-057
65 Frez wiertarski FKV 65-H 142-2305-065
76 Frez wiertarski FKV 76-H 142-2305-076
79 Frez wiertarski FKV 79-H 142-2305-079
86 Frez wiertarski FKV 86-H 142-2305-086
89 Frez wiertarski FKV 89-H 142-2305-089
95 Frez wiertarski FKV 95-H 142-2305-095
98 Frez wiertarski FKV 98-H 142-2305-098
114 Frez wiertarski FKV 114-H 142-2305-114
127 Frez wiertarski FKV 127-H 142-2305-127
133 Frez wiertarski FKV 133-H 142-2305-133
140 Frez wiertarski FKV 140-H 142-2305-140
152 Frez wiertarski FKV 152-H 142-2305-152
168 Frez wiertarski FKV 168-H 142-2305-168
177 Frez wiertarski FKV 177-H 142-2305-177


Na życzenie klienta można wyprodukować frezy o innych średnicach ew. dla innych głębokości wiercenia.