Napędy silnikowe

Napędy silnikowe

Karta katalogowa: 1.4-2.6
Nr pozycji Nazwa części Numer katalogowy
     
1. Napęd pneumatyczny Spitznas 170 Nm, 110 obr./min. (20x20)
do COMPACT-F1 do 40bar
142-2600-001
2. Napęd pneumatyczny Spitznas 170 Nm, 110 obr./min. (12x12)
do KNS-F1 a COMPACT-F1 do 16bar
142-2600-002
3. Napęd hydrauliczny Spitznas 160 Nm, 95 ot/min. (20 x 20) *) 142-2600-021
4. Napęd pneumatyczny gratownicy - 1800 ot/min. 142-2600-003
5. Grzechotka pneumatyczna ½“ 115Nm, 170 ot/min. 142-2600-004
6. Redukcja kwadratu do napędu pneumatycznego (12-20) 142-2600-010


*) – Napędy pneumatyczne nr pozycji 1, 2 i 3 można wzajemnie zastąpić poprzez wyjęcie lub włożenie redukcji kwadratu (nr pozycji 6).
Napędy pneumatyczne i hydrauliczne z innymi parametrami na zapytanie

Ostrzeżenie:
W razie zastosowania pneumatycznych napędów silnikowych należy odpowiednio uzdatnić sprężone powietrze do ich napędu (separacja kondensatu, smarowanie itd.). Zalecamy wykorzystanie akcesoriów wyposażenia pneumatycznego z części 3. niniejszego katalogu.