Przyrządy zamykające Z-F1

Przyrządy zamykające Z-F1

Karta katalogowa: 5.1-5

Przyrząd zamykający Z - F1 służy do zamknięcia a następnie trwałego zaślepienia wolnych końców rurociągów stalowych spawaniem w przypadkach, gdy z rurociągu nie da się usunąć czynnika, lub w przypadkach, gdy w trakcie zaślepiania może dojść do przedostania się czynnika do rurociągu. Wrurociągach z gazami palnymi przyrząd ten usuwa ryzyko inicjalizacji wybuchu lub pożaru podczas zaślepiania rurociągu spawaniem.

Uszczelnienie gumowe połączone gwintem z elementem zaślepiającym. Element zaślepiający jest dostosowany do sterowania uszczelnieniem gumowym i do montażu na rurociągu spawaniem

Uszczelnienia gumowe są w wykonaniu antystatycznym (opór powierzchniowy elem. zamykających Ro ≤ 109Ω wg ČSN 33 2030 - Ochrona przed niebezpiecznym oddziaływaniem elektryczności statycznej).

Średnica zamykanego rurociągu:
25 - 50 mm (1“ do 2“)
Materiał zamykanego rurociągu:
stal, PE, pozostałe materiały po konsultacji z producentem
Maksymalne ciśnienie robocze:
(po dokończeniu montażu) 16 bar
Maks. ciśnienie przy wprowadzaniu do rurociągu:
0,05 bar
Czynniki:
gaz ziemny, woda, gazy i ciecze nieagresywne, pozostałe czynniki po konsultacji z producentem
Temperatura robocza:
-20/+70°C

uzavírací přípravky

Nazwa ØD [mm] ØD1 [mm] L [mm] A [mm] Nr katalogowy
Przyrząd Z-F1 DN25 25 - 30 35 90 22 271-1100-025
Przyrząd Z-F1 DN32 30 - 35 43 105 22 271-1100-032
Przyrząd Z-F1 DN40 35 - 45 49 105 27 271-1100-040
Przyrząd Z-F1 DN50 45 - 55 60 115 27 271-1100-050
 
D - zakres zastosowania dla średnic rur wewnętrznych od-do
D1, A, L - wymiary por. szkic

A - kwadrat dla klucza bocznego

Schematyczne przedstawienie położenia zaślepki w zaślepionej rurze przed spawaniem