Łaty do naprawy rurociągu

Łaty do naprawy rurociągu

Karta katalogowa: 5.2

Łaty naprawcze do naprawiania rurociągów uszkodzonych przez korozję lub mechanicznie.

Łaty naprawcze do naprawiania rurociągów uszkodzonych przez korozję lub mechanicznie.

Element stalowy – wycinek części cylindrycznej rurociągu, którego średnica wewnętrzna odpowiada średnicy zewnętrznej naprawianego rurociągu. Strona wewnętrzna łaty jest wyposażona w elementy uszczelniające o wysokiej odporności termicznej.

Podczas naprawy łaty przykłada się do uszkodzonej części rurociągu i dociśnie odpowiednim przyrządem mocującym (np. urządzeniem UPU – por. część 3.2 katalogu). Za pomocą uszczelnienia po stronie wewnętrznej łaty dojdzie do gazoszczelnego oddzielenia uszkodzonego rurociągu i obrzeża łaty przeznaczonego do wykonania spoiny.

Po kontroli szczelności łata zostanie przyspawana do rurociągu.

Wykonanie z zaworem odciążającym pozwala na odciążenie ciśnieniowe łaty podczas jej umieszczania oraz na bezpieczne wykonanie spoiny. Do manipulacji z korkiem oraz w celu bezpiecznego odprowadzenia uchodzącego czynnika poza obszar montażu należy zastosować zestaw montażowy FZ-V (por. karta 5.2-4.1 katalogu). Górna krawędź króćca i korek zaworu odciążającego są dostosowane do wykonania po dokończeniu naprawy spoiny uszczelniającej.

Po stronie zewnętrznej części cylindrycznej znajdują się dane identyfikacyjne łaty.

Dostarczane standardowo dla wymiarów rurociągów:
DN 40 do DN 500
Obciążenie ciśnieniowe:
PN 16 doPN 40