Łaty specjalne

Łaty specjalne

Karta katalogowa: 5.2-3

Specjalnymi łatami są części rur stosowane do naprawy rurociągów stalowych, w których nie można stosować standardowych łat typu FZS i FZV (patrz strony 5.2.-1.1 - 5.2.-2.2 niniejsego katalogu). Można je stosować na przykład w łukach, na gałęziach linii itp.

Ich kształt i konstrukcja jest bardzo specyficzna, ponieważ wynika z konkretnych warunków v miejscu wykonania naprawy. W szczególności zależy to od ciśnienia roboczego i kształtu rurociągu. Jednak zawsze są one zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalne montażu, jak i podczas działania łaty.

Z powyższych powodów są one zazwyczaj produkowane indywidualnie na zamówienie.

Poniżej znajduje się kilka przykładów łat specjalnych. W przypadku zainteresowania o wyprodukowanie łaty specjalnej należy skontaktować się z naszym przedstawicielem handlowym lub bezpośrednio z kierownikiem produkcji.