Kompaktowe złącza izolacyjne

Kompaktowe złącza izolacyjne

Karta katalogowa: 5.3

Złącza izolacyjne to elem. rurowe służące do przerwania przewodności rurociągów stalowych w miejscach oddzielenia izolacyjnego rurociągów. Stosowane są szczególnie w systemach ochrony katodowej.

Złącza izolacyjne to elem. rurowe służące do przerwania przewodności rurociągów stalowych w miejscach oddzielenia izolacyjnego rurociągów. Stosowane są szczególnie w systemach ochrony katodowej.

Kompaktowe złącza izolacyjne typu SHD zostały zaprojektowane z iskiernikiem kołowym (Patent nr 389367), który w porównaniu do systemów wyposażonych w iskiernik punktowy gwarantuje ich wysoką niezawodność roboczą i żywotność. Charakteryzują się kompaktową, wytrzymałą konstrukcją, umożliwiającą zastosowanie w rurociągach umieszczonych w ziemi lub nadziemnych.

Produkowane są w szerokim asortymencie wymiarów i wykonań, do różnych czynników, o różnych zakończeniach, zewnętrznym i wewnętrznym zabezpieczeniu antykorozyjnym itd. Konkretne specyfikacje poszcz. typów złącz izolacyjnych zostały podane w poniższych kartach katalogowych. Dostarczamy też złącza izolacyjne wg specyfikacji klienta.

Średnica rurociągu:
DN25 do DN1600 (wykonanie specjalne i więcej)
Czynniki:
gazy i ciecze - specyf kacja podana u poszczeg. typów, pozostałe czynniki na żądanie
Ciśnienie robocze:
PN16 až PN100 (wykonanie spec. do PN320 i więcej)
Temperatura robocza:
-10ºC až +50°C (wykonanie specjalne -40 ºC do
+150°C)
Materiał (stal):
wg norm DIN lub EN