Obejmy nasuwne

Obejmy nasuwne

Karta katalogowa: 5.5

Obejmy nasuwne służą jako element łączący instalacji rurociągowych transportujących czynniki płynne.

Obejmy nasuwne służą jako element łączący instalacji rurociągowych transportujących czynniki płynne.

Poszczególne typy różnią się konstrukcją.

Typ SMU - samouszczelniający: Pierścień uszczelniający umieszczony w wytłoczeniu obejmy nasuwnej umożliwia uszczelnienie szczelin pomiędzy rurociągiem a nasuniętą obejmą. Do uszczelnienia dojdzie już przy małym wzroście ciśnienia w rurociągu. Po właściwym zamontowaniu nasuwka zostanie zespawana z rurociągiem.

Typ SU: Pierścienie uszczelniające umieszczone w specjalnych zagłębieniach obejmy nasuwnej umożliwia uszczelnienie szczelin pomiędzy rurociągiem a nasuniętą nań obejmą. Do uszczelnienia dojdzie poprzez dokręcenie.

Opis poszczególnych typów i wykonań został podany w dalszym tekście katalogu.

Czynnik roboczy: gaz wg EN 437
Rurociąg klas ciśnieniowych:
typ SMU: PN16 do PN100
typ SU: PN16 do PN40
Rurociag o średnicy nominalnej:
typ SMU: DN25 až DN400
typ SU: DN500 až DN800
Temperatura robocza: od -10ºC do +50ºC
Materiał:
stal
wg DIN EN 10305/1 a DIN EN 10305/2, EN
10216/2, DIN 1629, DIN 1626 a DIN 2391/C, lub
ekwiwalent
„O“ ring
EDPM guma DIN 4060
Do zabudowy podziemnej i nadziemnejí