Balony zamykające serii UBF-N

Balony zamykające serii UBF-N

Karta katalogowa: 2.2-3

UBalony zamykające serii UBF - N to ręcznie wkładane balony z powłoką ochronną o obniżonej palności napełniane gazem obojętnym w celu tymczasowego zamykania rurociągów gazowych. Część robocza balonu zamykającego wykonana dla konkretnej średnicy wewnętrznej zamykanego rurociągu składa się z gumowej dętki z ochronną trwale antystatyczną powłoką tekstylną o obniżonej palności. Specyfikacja techniczna obniżonej palności została podana poniżej. Część robocza jest przymocowana elastycznie do części wprowadzającej. Część wprowadzająca składa się zazwyczaj z rurki wprowadzającej z korkiem gumowym, tabliczki identyfikacyjnej i zestawu armatur.

Skład komponentów części wprowadzającej dla poszczególnych typów standardowo produkowanych balonów tej serii został opisany na następnych kartach katalogu, w razie potrzeby może być modyfikowany zgodnie z życzeniem klienta(p. karta 2.2-1).

Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa okres używania tych balonów może być ograniczony. Okres używania (standard - 30 miesięcy) znajduje się na tabliczce identyfikacyjnej. Po upłynięciu okresu używania balon można repasować u producenta.

Materiał zamykanego rurociągu:
stal, żeliwo, PE, pozostałe materiały po konsultacji z producentem
Średnica wewn. zamykanych rurociągów:
50 do 1400 mm
p. karta katalogowa typów
Czynniki:
gaz ziemny,gazy nieagresywne, pozostałe czynniki po konsultacji z producentem
Obciążenie ciśnieniowe:
- Maks. ciśnienie w zamykanym ruroc.
- p. karta katalogowa typów
- Maksymalne ciśnienie w balonie
p. karta katalogowa typów
Temperatura robocza:
+5 až+28 °C
Powłoka ochronna:
- Wytrzymałość na rozciąganie:
1100 N
- Właściwości elektrostatyczne:
Powierzchniowy opór właściwy = 105 Ω
zgodność z ČSN EN 1149-5:2008
- Ochrona przy krótkotrwałym kontakcie z płomieniem:
oznaczenie A1 - zgodność z ČSN EN ISO
11612:2009
- Ochrona przed promieniującym ciepłem:
poziom wykonania C1 – wg ČSN EN ISO 11612:2009