Balony zamykające

Balony zamykające

Karta katalogowa: 2.2

Balony zamykające służą do tymczasowego zamykania przepływu czynnika przez rurociąg. Część roboczą balonu tworzy pusty w środku elastyczny element, który po włożeniu do rurociągu zostanie wypełniony gazem lub cieczą, dzięki czemu dojdzie do zamknięcia przepływu czynnika.

Balony zamykające służą do tymczasowego zamykania przepływu czynnika przez rurociąg. Część roboczą balonu tworzy pusty w środku elastyczny element, który po włożeniu do rurociągu zostanie wypełniony gazem lub cieczą, dzięki czemu dojdzie do zamknięcia przepływu czynnika. Elastyczny element może być wyposażony w powłokę ochronną. Jest przymocowany do części wprowadzającej balonu zamykającego, składającej się z różnych części w zależności od konkretnych wymagań co do zastosowania balonu (wprowadzenie balonu do rurociągu, kontrola i kierowanie jego napełnieniem itd.). Dla bezpieczeństwa i przedłużenia żywotności balonu jego wprowadzanie do rurociągów należy prowadzić zawsze przez otwory odpowiednio nawiercone i gratowane. Dla zachowania bezpieczeństwa okres używania niektórych typów balonów może być ograniczony. Szczegółowy opis, specif kacja stosowania, cechy i dane technické poszcz. serii, wykonań i typów balonów zostały podane w poniższych kartach katalogowych.

Średnica zamykanego rurociągu:
50 - 2000 mm*
Czynnik:
gaz ziemny, woda, gazy i ciecze nieagresywne, inne czynniki wyłącznie po konsultacji z producentem
Maksymalne ciśnienie w zamykanym rurociągu:
do 3 bar **
Temperatura robocza: -10/+130°C ***

* Maksymalna średnica zamykanego rurociągu wg typu i wykonania balonu

** Maksymalne ciśnienie wg typu i wykonania balonu

*** Granice zakresu temperatur wg typu balonu

BALONY ZAMYKAJĄCE WYKONANE DLA KONKRETNEJ ŚREDNICY WEWN. RUROCIĄGU

balony

BALONY ZAMYK. WYKONANE DLA DANEGO ZAKRESU ŚREDNIC WEWN. RUROCIĄGÓW

balony