Sposoby stosowania RVB 2010-F1

Sposoby stosowania RVB 2010-F1

Karta katalogowa: 2.1-1.2

Sposoby stosowania RVB 2010-F1

SCHEMATYCZNE WYOBRAŻENIE UMIESZCZENIA BALONÓW W
RUROCIĄGU POD KĄTEM ODDZIAŁYWANIA CIŚNIENIA ZAMYKANEGO
CZYNNIKA I ROZMIESZCZENIA KSZTAŁTEK DO BALONOWANIA
DO RUROCIĄGÓW STALOWYCH DN/ID 65-250 MM I RUROCIĄGÓW Z PE dn/OD 75-315 MM

ocelová potrubí

DO RUROCIĄGÓW STALOWYCH DN/ID 300 mm

 

ocelová potrubí

SCHEMATYCZNE WYOBRAŻENIE SPOSOBU STOSOWANIA
POSZCZEGÓLNYCH ZESTAWÓW DO BALONOWANIA
ZESTAWY JEDNOSTRONNE

a) Zamknięcie rurociągu odgałęzienia końcowego (np. při skróceniu odcinka rurociągu)

uzavření úseků

b) Zamknięcie rurociągu w celu naprawy odcinka, który nie wymaga zaopatrzenia w gaz w czasie naprawy

uzavření úseků

ZESTAWY DWUSTRONNE

a) Zamknięcie rurociągu z powodu wymiany części rurociągu na odcinku, który wymaga zaopatrzenia w gaz

b) Zamknięcie rurociągu z powodu wymiany części rurociągu lub odł. odgałęzienia w odcinkach zaopatrywanych z obu stron

uzavření úseků

ZESTAWY TRÓJSTRONNE I WIELOSTRONNE

Zamknięcie odcinków rurociągu na rozgałęzionej instalacji gazowej

uzavření úseků