Urządzenie RVB 2010-F1

Urządzenie RVB 2010-F1

Karta katalogowa: 2.1

Urządzenie RVB 2010-F1 służy do tymczasowego przerwania przepływu czynnika przez rurociąg Element zamykający (balon) ze specjalnej gumy jest przymocowany do drążka wprowadzającego i wprowadzany przez śluzę wprowadzającą bez wypływu czynnika do rurociągu.

Urządzenie RVB 2010-F1 służy do tymczasowego przerwania przepływu czynnika przez rurociąg Element zamykający (balon) ze specjalnej gumy jest przymocowany do drążka wprowadzającego i wprowadzany przez śluzę wprowadzającą bez wypływu czynnika do rurociągu. Po wypełnieniu balonu cieczą za pomocą pompy ssąco-tłoczącej dojdzie do zamknięcia rurociągu. Dla bezpieczeństwa balon opiera się o ramię lub cylinder oporowy, które uniemożliwiają przemieszczenie balonu w kierunku przepływu gazu. Połączenie śluzy wprowadzającej z rurociągiem jest realizowane za pomocą kształtki do balonowania i armatury zamykającej prostopadle do osi zamykanego rurociągu (kształtki do balonowania, p. część 4. niniejszego katalogu). Konstrukcja śluz i drążków wprowadzających umożliwia podczas zamknięcia rurociągu monitoring zamkniętego odcinka, ewentualnie jego odpowietrzenie, odgazowanie lub przepłukanie gazem obojętnym. Urządzenie zostało skonstruowane w ten sposób, aby wszelkie prace wraz z zamknięciem kształtki do balonowania można było prowadzić bez wypływu czynnika. Urządzenia RVB 2010-F1 zostały skonstruowane i wyprodukowane jako uniwersalne. Standardowo są dostarczane w poniższych zestawach lub zestawach indywidualnych zgodnie z życzeniem klienta.

Średnica i materiał zamykanego rurociągu:
Rurociąg ze stali DN65 do DN300
Rurociąg z PE dn 75 do 315 mm
Zastosowanie do rurociągów z innych materiałów jest możliwe tylko po konsultacji z producentem
Czynniki:
gaz ziemny, woda, gazy i ciecze nieagresywne*
Maksymalne ciśnienie w zamykanym rurociągu:
do 3 bar **
Temperatura robocza: -10/+130°C ***

* Inne czynniki wyłącznie po konsultacji z producentem

** Maksymalne zamykane ciśnienie wg wymiaru zamykanego rurociągu p. karta 2.1-1.1

*** Granice zakresu temperatur wg typu zastosowanych balonów