Balony zamykające serii UBF-S

Balony zamykające serii UBF-S

Karta katalogowa: 2.2-2

Balony zamykające serii UBF - S to ręcznie wkładane balony napełniane gazem obojętnym w celu tymczasowego zamykania rurociągów gazowych. Część robocza balonu zamykającego wykonana dla konkretnej średnicy wewnętrznej zamykanego rurociągu składa się z gumowej dętki z ochronną trwale antystatyczną powłoką tekstylną. Powłoka ochronna nie ma obniżonej palności i dlatego balony te są przeznaczone przede wszystkim do zastosowań, w których nie może dojść do obciążenia cieplnego powłoki tekstylnej. Część robocza jest przymocowana elastycznie do części wprowadzającej. Część wprowadzająca składa się zazwyczaj z rurki wprowadzającej z korkiem gumowym, tabliczki identyfikacyjnej i zestawu armatur. Skład komponentów części wprowadzającej dla poszczególnych typów standardowo produkowanych balonów tej serii został opisany na następnych kartach katalogu, w razie potrzeby może być modyfikowany zgodnie z życzeniem klienta (p. karta 2.2-1). Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa okres używania tych balonów może być ograniczony. Okres używania (standard - 30 miesięcy) znajduje się na tabliczce identyfikacyjnej. Po upłynięciu okresu używania balon można repasować u producenta.

Materiał zamykanego rurociągu:
stal, żeliwo, PE, pozostałe materiały po konsultacji z producentem
Średnica wewn. zamykanych rurociągów:
50 až 1400 mm
p. karta katalogowa typów
Czynniki:
gaz ziemny,gazy nieagresywne, pozostałe czynniki po konsultacji z producentem
Obciążenie ciśnieniowe:
-Maks. ciśnienie w zamykanym ruroc.
p. karta katalogowa typów
- Maksymalne ciśnienie w balonie
p. karta katalogowa typów
Temperatura robocza:
+5 až +28 °C
Powłoka ochronna:
- Wytrzymałość na rozciąganie:
500 N
- Właściwości elektrostatyczne:
Powierzchniowy opór właściwy = 3,2.104 Ω
zgodność z ČSN EN 1149-5:2008