Balony zamykające serii UBF-AL

Balony zamykające serii UBF-AL

Karta katalogowa: 2.2-4

Balony zamykające serii UBF-AL to ręcznie wkładane balony z powłoką ochronną z aluminiowego paraaramidu. Część robocza balonu zamykającego wykonana dla konkretnej średnicy wewnętrznej zamykanego rurociągu składa się z gumowej dętki z powłoką ochronną o wysokiej wytrzymałości. Powłoka ochronna charakteryzuje się wysoką odpornością na krótkotrwały kontakt z płomieniem i promieniowaniem cieplnym i dlatego balony te są przeznaczone przede wszystkim do zastosowań przy których może dojść do podwyższonych obciążeń cieplnych powłoki (np. spawanie).

Specyfikacja techniczna powłoki została podana poniżej. Część wprowadzająca składa się zazwyczaj z rurki wprowadzającej z korkiem gumowym, tabliczki identyfikacyjnej i zestawu armatur. Skład komponentów części wprowadzającej dla poszczególnych typów standardowo produkowanych balonów tej serii został opisany na następnych kartach katalogu, w razie potrzeby może być modyfikowany zgodnie z życzeniem klienta(p. karta 22.2-1).

Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa okres używania tych balonów może być ograniczony . Okres używania (standard - 30 miesięcy) znajduje się na tabliczce identyfikacyjnej. Po upłynięciu okresu używania balon można repasować u producenta.

Materiał zamykanego rurociągu:
stal, żeliwo, PE, pozostałe materiały po konsultacji z producentem
Średnica zamykanych rurociągów:
50 až 1400 mm
p. karta katalogowa typów
Czynniki:
gaz ziemny,gazy nieagresywne, pozostałe czynniki po konsultacji z producentem
Obciążenie ciśnieniowe:
- Maks. ciśnienie w zamykanym ruroc.
p. karta katalogowa typów
- Maksymalne ciśnienie w balonie
p. karta katalogowa typów
Temperatura robocza:
+5 až +28 °C
Powłoka ochronna:
- Wytrzymałość na rozciąganie:
2000 N
- Ochrona przy krótkotrwałym kontakcie z
płomieniem:
oznaczenie A1-zgodność z ČSN EN ISO 11612:2008
- Ochrona przed promieniującym ciepłem:
wykonania B1, C4, D1, E3, F1 – wg ČSN EN ISO
11612:2008