Balony zamykające RVT

Balony zamykające RVT

Karta katalogowa: 2.2-5

Balony zamykające RVT to balony o różnych wymiarach do tymczasowego zamykania przepływu czynnika przez rurociągi o różnych średnicach wewnętrznych. Część robocza balonu zamykającego została wykonana ze specjalnej mieszanki gumowej. Skład mieszanki został dobrany pod kątem właściwości czynnika w zamykanym rurociągu i właściwości mechanicznych gumy, umożliwiający w połączeniu ze specjalnie zaprojektowanym kształtem i wymiarami zamykanie rurociągów o różnych średnicach wewnętrznych.

Część wprowadzająca składa się z różnych komponentów w zależności od konkretnych wymogów co do użycia balonu. Skład komponentów części wprowadzającej dla poszczególnych typów standardowo produkowanych balonów RVT został opisany na następnych kartach katalogu, w razie potrzeby może być modyfikowany zgodnie z życzeniem klienta. Dla zapewnienia maks. bezpieczeństwa przy zamykaniu rurociągu okres używania tych balonów może być w niektórych zastosowaniach (np. zamykanie rurociągu z gazem palnym, itp.) czasowo graniczony.

Okres używania znajduje się na tabliczce identyfikacyjnej lub na zaprasowaniu balonu. Po upłynięciu okresu używania balon można repasować u producenta.

Zakres stosowania i specyfikacje poszczególnych typów balonów zamykających RVT zostały podane na odpowiednich kartach katalogovych