Urządzenie UDP-F1

Urządzenie UDP-F1

Karta katalogowa: 2.5

Urządzenie UDP - F1 służy do tymczasowego zamknięcia przepływu czynnika w rurociągu pod ciśnieniem za pomocą balonów zamykających.

Urządzenie UDP - F1 służy do tymczasowego zamknięcia przepływu czynnika w rurociągu pod ciśnieniem za pomocą balonów zamykających. Balon ze specjalnej gumy antystatyczne, połączony na stałe z plastykowym wężem z zaprasowaną szybkozłączką zabezpieczającą umieszczony w śluzie wprowadzającej z zaworem odpowietrzającym jest wprowadzany do rurociągu poprzez armaturę zamykającą. Zamknięcie zostało wykonane przed elementem zamykającym poprzez napełnienie balonu powietrzem lub gazem obojętnym.

Urządzenia UDP - F1 zostały wykonane jako modularne i uniwersalne. Są dostarczane standardowo w niżej opisanych zestawach lub w zestawach skompletowanych indywidualnie, zgodnie z życzeniem klienta. Zakres stosowania poszczególnych zestawów można poszerzyć stosując wyposażenie dodatkowe (p. karta 2.3-2) Urządzenia spełniają wymogi ČSN EN 1775:2008 art. 8.2.3. zostały konstruowane tak, aby wszelkie prace można było prowadzić bez wypływu czynnika.

Średnica zamykanego rurociągu:
Rurociąg stalowyDN/ID 20 - 80mm (¾“ do 3“)
Rurociąg z PE dn/OD 25-90mm
Czynniki:
gaz ziemny, woda, gazy i ciecze nieagresywne, pozostałe czynniki po konsultacji z producentem
Obciążenie ciśnieniowe:
Maks. ciśnienie w zamyk. rurociągu 0,6 bar
Maks. ciśnienie napełnienia balonu 2,0 bar
Temperatura robocza:
-10/+70°C